Nezakonito naplaćen boravak u vrtićima – tužba ili sporazum?

Vrtići širom Srbije su u periodu od marta 2010. godine do decembra 2014. godine na ime svojih usluga naplaćivali više nego što je to Zakonom propisano. Tako je u Nišu boravak dece svakog meseca naplaćivan 1.400 dinara više, dok je u Beogradu ta suma iznosila čak 7.000 dinara više.

Naime, skupština je u martu 2010. godine usvojila izmene Zakona o predškolskom vaspitanju, pa je novina bila da roditelj pokriva samo 20% ekonomske cene po detetu, dok je preostali iznos od 80% trebalo da snosi lokalna samouprava. Međutim, roditelji su plaćali u rasponu 22,3% – 72,8% od ekonomske cene.

Ekonomska cena je bila određena proizvoljno, jer sve do kraja 2014. nije donet Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrćivanje cene usluga u dečijim ustanovama sa čijom se primenom počelo 1. januara 2015. godine. Tako su roditelji u Beogradu usluge vrtića za svoje dete plaćali prosečno oko 70.000 dinara više po godini.

I pored odluke Vrhovnog kasacionog suda da cena vrtića nije bila u skladu sa zakonom, mnogi roditelji odlučili su da odgovore na apele i pozive uprava vrtića, i sklope sporazum o vraćanju pretplaćenog iznosa.

Mi vas savetujemo da ipak uputite tužbu.

Osnov za tužbu

Roditelji koji još nisu potpisali sporazum ili razmišljaju o načinu rešenja problema, mogu uputiti tužbe po dva osnova – i gradu i predškolskoj ustanovi.

Jedan je naknada štete, pa je rok zastarelosti za utuženje tri godine od dana dospelosti svakog pojedinačnog mesečnog iznosa. Što znači da mogućnost za utuženje u ovom momentu važi  za period od juna do decembra 2014. godine.

Drugi pravni osnov je neosnovano bogaćenje. Zakonom je predvićen rok zastarelosti podizanja ovakve tužbe na 10 godina. Po ovom osnovu mogu tužiti i oni kojima je istekao rok za podnošenje tužbe za naknadu štete.

Prvostepene presude su već donete u mnogim gradovima pa i u Beogradu, a sada se čekaju pravosnažne odluke. Očekivano trajanje postupka, do donošenja pravnosnažne presude, iznosi dve godine.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen