Zakoni

Novi zakon o oglašavanju

Zakon predviđa da će alkoholna pića sa manje od 20 odsto alkohola ubuduće moći da se oglašavaju u elektronskim medijima

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen