Nasilje u školama: Novi zakon povećao odgovornosti ali i kazne za direktore, roditelje i učenike

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je nedavno usvojen. Iako pod stalnom kritikom, zbog nekih odredbi, ovaj zakon donosi i neke dobre propise u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Znatno veće kazne kako za zaposlene, tako i za roditelje, mogle bi dati rezultate u borbi protiv problema sa kojima se susrećemo svakodnevno.

Novim zakonom proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne, a uvode se i nove vaspitno-dispciplinske mere: društveno koristan i humanitarni rad.

Vaspitne ili disciplinske mere

Opomene, ukor odeljenjskog starešine, odeljenjskog veća, direktora, nastavničkog veća, predlog za prebacivanje u drugu školu ili isključenje već su i postojali. Ove mere utiču na ocenu iz vladanja, koja od šestog razreda ulazi u opšti uspeh.

Novina u zakonu je da učenik protiv kog je vođen disciplinski postupak može biti izbačen iz škole i bez problema se može upisati u neku drugu.  Prilikom prelaska u drugu školu u ispisnici dobija pismeno upozorenje o disciplinskom postupku, kako bi se preduzele preventivne mere da se slučaj ne ponovi. Takođe učeniku se može propisati i društveno-koristan ili humanitarni rad.

Propisana je i odgovornost roditelja i novčane kazne koje dostižu i 100.000 dinara.  Data je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Protiv nastavnika je moguće sprovesti disciplinski postupak, da im plata bude smanjena za 20 odsto tokom tri meseca, za lakše povrede, ili do 35 odsto tokom šest meseci, za teže povrede. Ako bi nastavnik sam udario učenika, mogao bi da ostane i bez posla i bez licence za rad.

Naime, član 111. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jasno zabranjuje nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta, učenika i odraslog.

Pod fizičkim nasiljem smatra se fizičko kažnjavanje deteta, učenika ili odraslog od strane zaposlenog, roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi.

Pod psihičkim nasiljem smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva.

Škola je dužna da utvrdi o kakvom je nasilju reč. Procedura nalaže da se uzme izjava od učenika, obaveste roditelji, donese zaključak i predlože mere, a inspekcija je tu da proveri da li je sve to učinjeno.

Kazne i za digitalno nasilje

Pod digitalnim nasiljem i zlostavljanjem u smislu zakona, smatra se zloupotreba informaciono komunikacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, sms-om, mms-om, putem web sitea, četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i drugim oblicima digitalne komunikacije.

Ustanova je takođe dužna da odmah podnese prijavu nadležnom organu ako se kod deteta, učenika ili odraslog primete znaci nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako ne preduzima ili neblagovremeno preduzima odgovarajuće mere. (član 191.)

Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 hiljada dinara kazniće se roditelj, odnosno zakonski zastupnik deteta ili učenika koji učini povredu zabrane. (član 195.)

Ministar prosvete RS Mladen Šarčević je u medijima naveo da je u toku izrada 59 pravilnika koji treba da omoguće primenu novih prosvetnih zakona, a da je jedan od tih pravilnika i o društveno-korisnom i humanitarnom radu učenika.

Zakonom je povećana i donja granica iznosa novčane kazne za direktora ustanove, sa 5.000,00 dinara na 25.000,00 dinara u slučaju povrede zakona koja je predviđena kao prekršaj.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen