Bračnom partneru u nasledstvo sve, a sinu ništa

Poštovani,

Suprug i ja posedujemo sledeće:

– kuću i imanje kupljene od novca stečenog prodajom prethodno zajednički stečenog stana (uredno uknjiženo i uneto u katastar);

– auto koji je kupljen na moje ime radi oslobađanja od carinjenja (80% sam invalid), čije sam vlasništvo pre neku godinu ugovorom o poklonu prenela na supruga;

– devizni račun koji se vodi na njegovo ime, a na kojem je naša zajednička ušteđevina;

– devizni račun na moje ime na kojem je novac dobijen od roditelja na osnovu ugovora o raspodeli imovine za života, a za koji moj suprug ima punomoćje;

Dakle sve što imamo stečeno je u braku, osim novca na mom deviznom računu.

Od potomaka suprug ima sina iz prethodnog braka i unuku, a ja imam roditelje, brata i bratanca. Moj suprug svom sinu ne želi da ostavi ni prebijenog cvonjka, unuku i ne poznaje, a za nju je saznao posredno… od bivšeg kolege kada je devojčica imala već 3-4 godine.

Želeli bismo da svako od nas nasledi kompletnu zaostavštinu onog drugog, i to tako da budemo sigurni da onaj koji ostane neće biti uznemiravan od strane zakonskih naslednika.

Razmišljali smo da ostavimo testamente, ali smo se raspitali i shvatili da to ne bi bila nikakva garancija i sigurnost da će ostaviočeva volja biti ispoštovana.

Zatim smo  razmatrali mogućnost da sa nekim potpišemo ugovor o doživotnom izdržavanju, pa nam je i o toj mogućnosti rečeno da nije pouzdana, te da je lako oboriva.

I kao poslednju soluciju je suprug predložio da sve prepišemo na mene te da se ja uknjižim u katastru i vodim kao jedini vlasnik kuće i placa – zbog činjenice da bi iza mene u prvom naslednom redu sa njim ostali moji vremešni roditelji, a iza njega sin ili unuka.

Nadam se da nisam zakomplikovala i da je moje pitanje jasno, dakle:

Da li je moguće prebaciti svu našu zajedničku imovinu na mene?

Postoji li ikakva mogućnost da to jednog dana bude osporavano?

Srdačan pozdrav i hvala unapred,


Poštovana,

Uvek interesantna tema ostavinskog postupka, o kojoj smo i nedavno pisali.

Ostavilac, odnosno u Vašem slučaju suprug, može testamentom isključiti nužnog naslednika (sina) ukoliko se ispuni zakonski uslov da se nužni naslednik povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega.

Kao primeri za ove povrede u zakonu o nasleđivanju su navedeni: grub i uvredljiv odnos prema ostaviocu, umišljajno činjenje krivičnog dela prema ostaviocu, njegovom detetu, usvojeniku, bračnom drugu ili roditelju i odavanje neradu i nepoštenom životu.

Da bi ovakvo isključenje bilo punovažno, neophodno je da bude učinjeno

– u obliku potrebnom za zaveštanje (testament),

– da je učinjeno na nesumnjiv način (poželjno je navesti i uzrok isključenja) i

– da uzrok za isključenje postoji u trenutku ostaviočeve smrti.

Kako je moguće osporiti testament, odnosno moguće je podneti zahtev da se izvrši redukcija testamenta zbog povrede nužnog naslednog dela, a koji bi Vama predstavljao uznemiravanje, pokušaćemo da tu mogućnost sinu iz prvog braka svedemo na minimum.

Najbolje rešenje u Vašem slučaju bilo bi da sa suprugom napravite sporazum o deobi zajedničke imovine, u kome bi Vi dobili recimo 70% udela u istoj,  a ostatak koji bi ostao na ime supruga, od 30% da suprug testamentom ostavi Vama.

Na taj način bi se prostor za nasleđivanje sinu iz prvog braka dosta suzio, a njegov nužni deo postao jako mali, pa mu se verovatno ne bi isplatio ulazak u spor oko redukcije testamenta.

Vrlo je važno da i nekretnine koje bi ovim sporazumom dobili upišete u katastar nepokretnosti na svoje ime.

Hvala na detaljno izloženom problemu.

Srdačan pozdrav.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen