Ugovor na daljinu – Kupovina preko interneta sigurnija nego u prodavnici

Mnogo je onih koji se u današnje vreme odlučuju za kupovinu na daljinu. Kako iz razloga što smo fizički sprečeni da odemo do prodavnice, u stalnoj žurbi i sl. tako  i zbog raznih popusta i pogodnosti koje nam prodavci nude za ovakav vid kupovine. Ali kakva su naša prava kada kupujemo neku robu koju nismo videli uživo već samo u reklami ili na internetu?

Kako sigurno i bezbedno kupovati na internetu?

Zakonom o zaštiti potrošača  kupcima je omogućeno da jednostrano odustanu od zaključenog ugovora bez navođenja posebnog razloga u roku od 14 dana od dana prijema robe, onima koji se odluče da kupuju na daljinu i izvan poslovih prostorija. Da, dobro ste pročitali – možete naručiti cipele preko interneta i nakon 14 dana ih vratiti, bez ikakvog objašnjenja. Toliko vas zakon štiti. Potrebno je samo popuniti obrazac za odustanak a prodavac je dužan da vam vrati novac bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana.

Razlog veće zaštite kupaca leži u posebnoj prirodi zaključenja ovakvih ugovora, jer robu naručujete “na slepo”, ne možete pre kupovine pipnuti od kakvog je materijala, postaviti pitanja prodavcu, sagledati uživo prednosti i mane. Ali kako do sigurne kupovine?

Proverite od koga kupujete i da li je prodaja legalna

Kod kupovine na daljinu jako je bitno da pre same kupovine proverite da li je u pitanju registrovana prodaja ili ne. Počev od interneta, pa preko raznih flajera ili reklama na TV-u, dosta je onih koji robu prodaju “na crno”. Postojanje sajta nije uslov da je radnja registrovana.

Jedina zakonski regulisana trgovina moguća je ukoliko prodavac ima registrovanu delatnost i to možete proveriti na stranici Agencije za privredne registre.

Trgovcima koji nisu registrovani ne možete uložiti reklamaciju. Ovakav vid trgovine možete odmah prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji.

Zaprećena kazna za fizičko lice koje obavlja delatnost ili vrši aktivnost kao neregistrovani subjekat je od 50.000 do 500.000 dinara.

(Zakon o inspekcijskom nadzoru, član. 57)

S druge strane, postoji mnoštvo web šopova, koji jedinu radnju imaju na internet sajtu. Nemaju fizičku maloprodajnu radnju. Ipak i oni su dužni da istu registruju u APR-u. Takođe, oni su na samom sajtu dužni po zakonu da jasno napišu, opšte uslove poslovanja, pun naziv pod kojim su registrovani i na kojoj adresi, a pored toga i da jasno istaknu proceduru za povrat robe, uslove za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora zbog kupovine na daljinu, kao i uslove pod kojima je moguće izvršiti reklamaciju. Dakle, nebitno je da li na daljinu kupujete robu ili uslugu, ukoliko je jedino prodajno mesto web sajt – ovo mora da piše jasno i čitko.

Ukoliko na sajtu nije jasno istaknuto sve navedeno, trgovac nije oslobođen odgovornosti. I pored toga vi imate pravo na sve ono što vam zakon nudi.

Prednost je svakako to što iako ne možete da “pipnete materijal haljine”, čak i da je sve onako kako piše u specifikaciji vi ipak možete da se predomislite i dobijete pare nazad. Recimo, u specifikaciji piše da je haljina od 100% svile, a vi se razočarate i ne želite da je kupite jer “se puno gužva”.  Bez ikakvog objašnjenja možete da odustanete  od kupovine, vratite je i  dobijete novac nazad. Jedine troškove koje plaćate u ovakvom slučaju su troškovi transporta. Isto pravo ostvarujete i ukoliko kupovinu izvršite putem call centra, ili naručite telefonom nešto što ste videli na televiziji ili u katalogu. Ovakvu mogućnost nemate za kupovinu u radnji.

U zakonu postoji izuzetak od isključivog prava kupca da vrati proizvod kupljen na daljinu. Ukoliko se radi o robi koja ima kratak rok trajanja ili je sklona pogoršanju kvaliteta, ako se radi o zapečaćenim audio, video zapisima, ili softveru koji su otpečaćeni nakon isporuke,  roba proizvedena prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovana, nemate pravo na raskid ugovora. (Zakon o zaštiti potrošača, član.37)

Obrazac za odustanak

Trgovac je dužan da u trenutku zaključenja ugovora na daljinu, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrošaču u pisanoj formi obrazac za odustanak kao i  čitko i razumljivo obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora. Svaki suprotan postupak smatra se obmanjujućom poslovnom praksom i kao takav je kažnjiv.

Čak i ukoliko ne dobijete obrazac za odustanak, i ako je trgovac prekršio zakon i obmanuo vas, vi ipak imate prava da raskinete ugovor. Obrazac možete snimiti ovde i u zakonskom roku od 14 dana ga uputiti trgovcu. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Isti možete poslati mailom ili poštom a trgovac  je dužan da vas o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi.

Ukoliko se trgovac oglušio o ove zakonske odredbe, i nije vam dostavio obrazac za odustanak, niti vam u pisanoj formi dao obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora važno je da znate i da je zakon predvideo da potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora. (Zakon o zaštiti potrošača, član. 29)

Izbegavajte i prijavite protivzakonitu prodaju

Ako trgovac telefonom pozove potrošača u nameri da zaključi ugovor na daljinu, dužan je da, odmah nakon početka razgovora, predoči svoj identitet, kao i da je poziv učinjen u komercijalne svrhe. (Zakon o zaštiti potrošača, član. 31)

Zakon prepoznaje nasrtljivu poslovnu praksu i zabranjuje posetu potrošaču, u njegovom stambenom prostoru bez njegove prethodne saglasnosti, odnosno prodaju “od vrata do vrata”. Takođe i SMS poruke, mailove, pa i pozivi telefonom u cilju reklamiranja nekog proizvoda su protivzakoniti ukoliko ih niste sami tražili. Ako neko pokušava da vam proda proizvod kršeći zakon, mala je verovatnoća da će isti poštovati ukoliko rešite da raskinete ugovor na daljinu.

Zaprećene novčane kazne za ovakva dela su od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara.

Ukoliko ste vi lično zatražili (odobrili) da ipak neko dođe do vas kako bi sklopili ugovor van poslovnih prostorija, onda svakako imate pravo na jednostrani raskid ovakvog ugovora u zakonskom roku.

Sklapanje ugovora o osiguranju života na daljinu

Kod sklapanja ugovora o osiguranju života na daljinu, zakon je predvideo još veći rok za odustanak. Potrošač ima pravo da bez navođenja razloga, a u roku od 30 dana od dana zaključenja jednostrano raskine ovakvu vrstu ugovora. Sve odredbe gore navedene o obaveštenju potrošača važe i kod životnog osiguranja.

Kome se žaliti?

Ukoliko je trgovac prekršio zakon, prvi korak u rešavanju problema je prijava Nadležnoj tržišnoj inspekciji za okrug u kome živite. Možete se obratiti i nekom od udruženja za zaštitu potrošača a ministarstvo trgovine – sektor za zaštitu potrošača  vam nudi i besplatno vansudsko poravnanje preko posrednika sa spiska. Ukoliko ništa od ponuđenog ne reši problem – tužite nesavesnog trgovca.

Ne zaboravite: Za potrošačke sudske sporove vrednosti do 500.000 dinara ne plaća se sudska taksa!

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen