Sudar – od vas zavisi koliko će vam osiguranje platiti

Oštećen automobil i stres nisu jedina glavobolja koja vas može zadesiti ako imate sudar. Dodatne probleme neretko priredi osiguranje koje gleda da isplati što manje obeštećenje…

Kako od osiguranja naplatiti realnu nadoknadu štete nakon udesa?

Naknada štete je uvek aktuelna tema o kojoj ljudi većinom nisu dovoljno informisani pa prave propuste zbog kojih ne dobijaju realnu naknadu za nastalu štetu. Osiguranja se trude da isplate što manje, a klijentima se često čini da nisu adekvatno obeštećeni, da su dobili manje novca od objektivno potrebnog.

Odmah po nastanku štete (dakle odmah pošto se dogodila saobraćajna nezgoda) imate tri izbora:

1. Pozvati hitnu pomoć i policiju

2. Popuniti “evropski zapisnik” (u tom slučaju policiju ne treba zvati),

ali to važi samo za štete koje ne prelaze 500 evra

3. Dogovoriti se sa drugim učesnikom o novčanoj nadonadi nezgode bez obaveštavanja policije

Ukoliko je neko povređen, dužni ste postupiti kako je navedeno u prvom slučaju. Preporučujemo vam prve dve opcije, pogotovo kada je veća materijalna šteta u pitanju. Ako se ipak odlučite za treću opciju, imajte na umu da svaki dogovor “na reč” bez momentalne predaje novca, ipak stavite na papir. Dovoljno je da se napiše da druga strana priznaje krivicu i da će isplatiti dogovorenu sumu novca, a prilikom potpisivanja, obezbedite dva svedoka.

Razmatraćemo navedene situacije sa dva aspekta i to iz perspektive oštećenog, ali pre toga želimo da vam naznačimo kao važnu činjenicu da je rok za ostvarivanje vaših prava kod osiguranja i pred sudom 3 godine od dana kada se dogodila saobraćajna nezgoda.

U slučaju da nema povređenih

Kad nema povređenih, po izlasku policije na lice mesta sačinjava se zapisnik koji možete da podignete nakon 5 radnih dana.

Posle toga, sa zapisnikom  obraćate se osiguranju lica koje vam je nanelo štetu, to jest lica koje je u zapisniku određeno kao krivac nezgode.

Zatim, osiguranje će po prijemu vašeg zahteva za naknadu štete tražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko je smatraju neophodnom. To je najčešće kompletan zapisnik (koji se podiže u tužilaštvu, najčešće u roku od 7 radnih dana od kada podneste zahtev za njegovo izdavanje) i vaša izjava o samoj nezgodi.

U svakom slučaju, od trenutka kada osiguranje u svom posedu bude imalo sva neophodna dokumenta, ono će vam ili uplatiti nespornu sumu ili odbiti vaš zahtev u roku od 15 dana.

U slučaju da ima povređenih

U slučaju da ima povređenih, dužni ste pozvati hitnu pomoć i policiju da izađu na lice mesta. Zapisnik se dobija u istom roku kao i kada niko nije povređen. Rokovi  koje mora poštovati osiguravajuće društvo su isti, s tim što se procedura oko dokumentacije razlikuje. Naime, uz zapisnik i zahtev za naknadu štete osiguranju je potrebno dostaviti i lekarsku dokumentaciju, kao i potvrdu vašeg lekara o završenom lečenju. Imnsistirajte na tome da lekar konstatuje svaku vašu povredu, sa akcentom na psihijatra, jer imate pravo i na naknadu za pretrpljeni strah, što ljudi često zanemaruju u ovakvim slučajevima.

I u prvom i u drugom slučaju po završetku gore navedene procedure osiguravajuće društvo će vam isplatiti već pomenutu nespornu sumu koja označava onaj iznos koji stručni tim osiguranja smatra adekvatnim vašem potpunom obeštećenju.

Ukoliko niste zadovoljni, imate pravo da napišete prigovor komisiji za žalbe osiguravajućeg društva i to sve u roku od 15 dana od dana prijema obračuna sa obaveštenjem o isplaćenoj nespornoj sumi i načinu njenog obračuna. Komisija za žalbe je dužna da vam odgovori u roku od 30 dana.

Ukoliko ni posle prigovora niste dobili naknadu koju smatrate realnom, pre pokretanja sudskog spora, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije, koja je nadzorni organ nad radom osiguravajućih društava.

Prigovor se podnosi NBS ukoliko je uredno podnet prigovor društvu za osiguranje, a odgovor nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ili klijent nije zadovoljan dobijenim odgovorom.

Ukoliko i posle toga i eventualne doplate niste zadovoljni možete ostvariti vaša prava na sudu u parničnom postupku tužbom.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen