Sud ili javni izvršitelj za stare izvršne predmete

Poverioci takozvanih “starih izvršnih predmeta” koji potražuju dugovanja dužni su da se do 1. jula  izjasne da li će njihov predmet i dalje ostati u nadležnosti suda ili će im dug naplatiti javni izvršiteljij, objavljeno je na sajtu Ministarstva pravde. Za rad javnih izvršitelja u tim slučajevima plaćaće se samo polovina predujma predviđenog tarifom za njihov rad.

Najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju predviđaju da su izvršitelji nadležni za sprovođenje svih izvršenja izuzev izvršenja u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad. Ova dva slučaja ostaju u nadležnosti sudova. Novina je i to da viši sudovi preuzimaju nadležnost za odlučivanje u drugom stepenu i izvršnom postupku. Pravna i fizička lica koja do 1. maja nisu uspela da naplate dugovanja, ili im još nije doneta sudska odluka, ukoliko se odluče da im predmet preuzme javni izvršitelj, plaćaće samo polovinu tarife.

  • Gotovo milion i sedamsto hiljada dugovanja godinama čekaju da budu naplaćena, neki posle više od deset godina.Sudovi do sada to nisu uspeli da urade, a šansu su novim zakonom o izvršenju i obezbeđenju dobili javni izvršitelji.
  • Gotovo 80 odsto poverioca  starih predmeta su komunalna preduzeća

Naime, primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju počinje 1. jula pa će stari izvršni predmeti moći da, u skladu sa željom poverioca, budu iz suda prebačeni u rad izvršiteljima.

Zakon predviđa da, “izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Srbiji (pre 2012. godine) doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju, i koji 1. maja 2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja, dužni su da se u roku od 1. maja do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj”.

Ako se ne izjasne u roku, izvršni postupak će biti obustavljen.

Ukoliko se pak izvršni poverilac izjasni da želi da mu postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom, navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva pravde.

Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni broj sudskog predmeta Komori izvršitelja. Komora će nakon toga, u skladu sa Zakonom, odrediti javnog izvršitelja koji nastavlja sprovođenje izvršenja.

Ministarstvo pravde pozvalo je ovim povodom sve takozvane “velike poverioce” (poverioce sa velikim brojem predmeta) da preuzmu tabele, koje su dostupne na njihovom sajtu, da ih popune u skladu sa uputstvom i dostave nadlenim sudovima radi daljeg postupanja u skladu sa izjašnjenjem.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji je usvojen krajem prošle godine, ukida paralelnu naležnost javnih izvršitelja i sudova.

Shodno tome, sudovi će biti isključivo nadležni da sprovode izvršenja prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, izvršnih isprava koje glase na činjenje, davanje, trpljenje i izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima i vraćenje zaposlenih na rad.

Svi ostali predmeti prelaze u isključivu nadležnost javnih izvršitelja koji ostaju nadležni u komunalnim predmetima.

  • U Srbiji trenutno ima 235 izvršitelja koji imaju preko 1.700 zapsoelnih, dok je u sudovima na tome angažovano oko 800 ljudi.

Na ovaj način će osnovni i privredni sudovi biti znatno rasterećeni, s obzirom da samo sprovodjenje izvršenja podrazumeva preduzimanje više radnji i veće angažovanje suda, a traje i znatno duže u odnosu na samo odlučivanje o predlogu za izvršenje.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen