Procedure o oduzimanju vozačke dozvole

Pravilnici o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola i o izvršenju mera zabrane upravljanja vozilom primenjivaće se od 1. novembra i predviđaju jasne procedure i uvođenje jedinstvenog registra za kaznene poene.

Kazneni poeni izrečeni pravosnažnim odlukama nadležnih organa biće evidentirani u tom jedinstvenom Registru o kaznenim poenima vozača, koji će se voditi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Poeni više neće biti upisivani u službene beleške, već će biti zavedeni u kompjuterski sistem.

Kada vozač sakupi 18 poena, ostaje privremeno bez dozvole, a vreme do ponovnog dobijanja vozačke dozvole nije ograničeno i može trajati duže od dve godine.

Vozač kome je jednom već oduzeta dozvola zbog skupljenih 18 bodova sledeći put će izgubiti dozvolu ako skupi 15, pa zatim sa skupljenih 12 poena.

Poeni za saobraćajne prekršaje se poništavaju posle dve godine.

Kada vozač dobije presudu o zabrani upravljanja zbog kaznenih bodova, prvo će morati da plati za sve prekršaje koje je učinio.

Posle toga će morati da dobije zaštitnu meru koju određuje sud, zatim još 90 dana mirovanja, kada sledi novi lekarski pregled i obavezna predavanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Kada sve to završi moraće da položi stručni ispit iz unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i tek kada ispuni sve te uslove dobiće ponovo vozačku dozvolu.

Ako vozač napravi više prekršaja, kazneni poeni se određuju za svaki slučaj, a izriče se jedinstvena kazna, koja predstavlja zbir pojedinačno utvrđenih poena.

Kada ovlašćeni radnik organizacione jedinice ministarstva, kod koje se vozač vodi u evidenciji, na osnovu uvida u registar, utvrdi da su za određenog vozača ispunjeni propisani uslovi za oduzimanje dozvole, istog dana, a najkasnije u roku od tri dana, pokrenuće postupak radi oduzimanja dozvole.

U rešenju o oduzimanju dozvole biće određen rok u kome je vozač dužan da preda dozvolu i taj rok ne može biti duži od tri dana od dana prijema rešenja.

Ovlašćeni radnici ministarstva, na osnovu podataka iz registara, najkasnije u roku od pet dana od evidentiranja mere dostavljaju saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevimapočeo je da se primenjuje 10. decembra prošle godine.

Kazneni poeni su jedna od najvecih novina i primenjuju se od 1. januara ove godine i mogu se dobiti i za prekrsaje za koje nisu predviđeni, ukoliko je njima izazvana saobraćajna nezgoda.

Nema prekršaja za koje se moze dobiti samo jedan kazneni poen, osim ukoliko tim prekršajem nije izazvana saobraćajna nezgoda, a vozač ođednom može da dobije maksimalno 17 negativnih poena.

Tako se za nepropisno parkiranje, nekorišćenje migavca, nepoštovanje prvenstva prolaza, nevezivanje pojasa, vozaču može upisati jedan negativan poen, ukoliko je tim radnjama izazavao saobraćajnu nezgodu.

Dva boda su za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici, vožnju pijane ili drogirane osobe na biciklu i motoru.

Za nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece, kada mališani ulaze ili izlaze iz vozila, posedovanje i korišćenje antiradar uređaja, kao i za vožnju u stanju umerene alkoholisanosti, predviđena su tri poena.

Četiri boda su kazna za neprilagođenu brzinu, nebezbedno preticanje, nepropuštanje dece, slepih, invalida i osoba sa štakama na pešačkom prelazu.

Za upotrebu mobilnog telefona u vožnji, neispravne pneumatike i uređaje za upravljanje, za vlasnike probne vozačke dozvole koji upravlja autom bez prisustva iskusnijeg vozača sa petogodišnjim iskustvom, predviđeno je pet kaznenih poena.

Šest bodova je za vozača koji prođe kroz crveno i žuto svetlo, pretiče i obilazi s desne strane, vozi dete mlađe od 12 godina ili pijanu, ili drogiranu osobu na prednjem sedištu.

Sedam kaznenih bodova je za vožnju brzinom koja je od 51 do 70 kilometara na sat veća od dozvoljene, kao i vožnju trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje.

Osam bodova je kazna za vožnju pod dejstvom narkotika, nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred, nezaustavljanje, ukoliko se vozilo kreće ispred policijskog vozila koje daje znake upozorenja.

Za vožnju u stanju teške alkoholisanosti, uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja predviđeno je 10 kaznenih poena, dok je za vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti predviđeno 12 poena.

Vožnja bez dozvole, osim ako je dozvoli istekao rok važenja, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi, odbijanje alko-testa i testa na droge, vožnja noću bez svetla, sankcionišu se sa 14 kaznenih poena.

Sa 15 bodova kažnjavaju se nasilnička vožnja i vožnja u stanju potpune alkoholisanosti, a ukoliko osoba bez vozačke dozvole izazove i saobraćajnu nesreću, biće joj upisano 16 poena, dok se sa 17 bodova kažnjavaju vinovnici saobraćajne nesreće prilikom nasilničke vožnje.

Tako se za nepropisno parkiranje, nekorišćenje migavca, nepoštovanje prvenstva prolaza, nevezivanje pojasa, vozaču može upisati jedan negativan poen, ukoliko je tim radnjama izazavao saobraćajnu nezgodu.

Dva boda su za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici, vožnju pijane ili drogirane osobe na biciklu i motoru.

Za nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece, kada mališani ulaze ili izlaze iz vozila, posedovanje i korišćenje antiradar uređaja, kao i za vožnju u stanju umerene alkoholisanosti, predviđena su tri poena.

Četiri boda su kazna za neprilagođenu brzinu, nebezbedno preticanje, nepropuštanje dece, slepih, invalida i osoba sa štakama na pešačkom prelazu.

Za upotrebu mobilnog telefona u vožnji, neispravne pneumatike i uređaje za upravljanje, za vlasnike probne vozačke dozvole koji upravlja autom bez prisustva iskusnijeg vozača sa petogodišnjim iskustvom, predviđeno je pet kaznenih poena.

Šest bodova je za vozača koji prođe kroz crveno i žuto svetlo, pretiče i obilazi s desne strane, vozi dete mlađe od 12 godina ili pijanu, ili drogiranu osobu na prednjem sedištu.

Sedam kaznenih bodova je za vožnju brzinom koja je od 51 do 70 kilometara na sat veća od dozvoljene, kao i vožnju trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje.

Osam bodova je kazna za vožnju pod dejstvom narkotika, nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred, nezaustavljanje, ukoliko se vozilo kreće ispred policijskog vozila koje daje znake upozorenja.

Za vožnju u stanju teške alkoholisanosti, uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja predviđeno je 10 kaznenih poena, dok je za vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti predviđeno 12 poena.

Vožnja bez dozvole, osim ako je dozvoli istekao rok važenja, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi, odbijanje alko-testa i testa na droge, vožnja noću bez svetla, sankcionišu se sa 14 kaznenih poena.

Sa 15 bodova kažnjavaju se nasilnička vožnja i vožnja u stanju potpune alkoholisanosti, a ukoliko osoba bez vozačke dozvole izazove i saobraćajnu nesreću, biće joj upisano 16 poena, dok se sa 17 bodova kažnjavaju vinovnici saobraćajne nesreće prilikom nasilničke vožnje.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen