Porez na iznajmljivanje nepokretnosti – glavobolja ili rešenje problema?

Neprijavljeni podstanari i stanodavci uskoro će biti na meti upravnika zgrada, a i do sada su ih “ljubomorne” komšije i konkurencija mogle prijavljivati poreskoj upravi putem “Poreskog alarma”.

Stanodavci za neplaćanje poreza mogu da plate kaznu od 5.000 pa do 150.000 dinara, a ukoliko visina utajenog poreza prelazi iznos od 150.000 dinara zaprećene su i kazne zatvora. S druge strane, kazne za podstanare kreću se od 20.000 do 50.000 dinara.

Građani koji poseduju nepokretnu imovinu a koju izdaju, dužni su da odmah posle sklapanja ugovora o zakupu Poreskoj upravi prijave da su počeli da ostvaruju prihode od izdavanja nepokretnosti. Poreska prijava PP OPO, podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu odnosno podzakupu. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu.

Prijave se mogu podneti i elektronski, posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave, e-Porezi. Procedura podnošenja elektronske poreske prijave je izuzetno jednostavna, zašta postoje jasna uputstva na sajtu poreske uprave.

Jedna od aktivnosti u cilju otkrivanja izbegavanja plaćanja poreza jeste i Poreski alarm, putem kojeg može da se prijavi lice za koje se sumnja da ostvaruje a ne prijavljuje prihode po osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti (stanova, kuća, soba, garaža…). Prijava se vrši putem portala Poreske uprave Srbije.

Ukoliko zakupodavac nije podneo poresku prijavu, a Poreska uprava ima saznanja da navedeno fizičko lice ostvaruje prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup ili podzakup, sprovodi se postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni (pored kazne za poreski prekršaj, mora se platiti i ceo iznos utajenog poreza).

Da li izbeći porez i sklopiti ugovor o zakupu bez naknade?

Imajući u vidu sve gore navedeno, postavlja se pitanje da li možemo ustupiti nepokretnost bez naknade  trećim licima, te da li se  takvo postupanje prijavljuje nadležnoj poreskoj upravi i da li se na njega plaća porez.

Prema Zakonu o stanovanju vlasnik je dužan prijaviti lice koje kod njega ima prebivalište. Kada govorimo o izdavanju – ustupanju nepokretnosti – prema Zakonu o porezu na dohodak gradjana porez od iznajmljivanja nepokretnosti se ima plaćati isključivo na prihod koji ostvarite ovakvim postupanjem.

Ukoliko ne ostvarujete prihod, odnosno  svoju nepokretnost  ste ustupili na korišćenje bez naknade trećim licima niste u obavezi da platite porez.

Najčešća nedoumica koju vlasnici nepokretnosti imaju je da li iznajmiti nepokretnost, novac naplatiti „ na ruke“, a sa zakupoprimcem sklopiti ugovor o korišćenju nepokretnosti bez naknade i tako izbeći plaćanje poreza.

Naš savet je da to NE činite, a evo i nekih od mogućih problema u slučaju ovakvog postupanja:

• Inspekcija zadužena za poslove nadzore može utvrditi fiktivnost ugovora o ustupanju bez naknade (neretko greškom zakupoprimca koji neoprezno ne znajući sa kime razgovara ili iz straha daje prave informacije o prirodi i ceni zakupa), nakon čega će poreski organi preduzeti daje pravne radnje protiv Zakupodavca-poreskog obveznika (neprijavljivanje prihoda je poreski prekršaj!).

• Takodje zakupodavac može biti ucenjen od strane zakupoprimca da će ga prijaviti nadležnim organima ukoliko mu ne smanji kiriju, oprosti dug i slično.

• Ukoliko Vam zakupoprimac ostane dužan imaćete poteškoće dokazati njegov dug, jer postoji Ugovor o ustupanju bez naknade.

Kuriozitet je da se veoma često dešava i da Vas ukoliko rentirate „ stan na dan“ ili ukoliko imate studenta koji uredno plaća kriiju „ na ruke“ upravo “ljubomorni” komšija ili konkurent u izdavanju prijavi nadležnim organima.

Kada sve razmotrimo, i više je nego očigledno da uredno prijavljivanje poreza na dohodak gradjana od iznajmljivanja nepokretnosti može da Vam uštedi puno vremena, rada, glavobolje i novca.

Da podsetimo:

Privredna komora Srbije je počela program obuke za buduće profesionalne upravnike zgrada, pa bi prvi predsednici stambene zajednice trebalo da dobiju licence najkasnije u julu. Od trenutka postavljanja profesionalnog upravnika u zgradi, svi vlasnici stanova moraće upravniku da dostave podatke o zakupcu.

Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvaruje prihode po tom osnovu.

Obveznikom se ne smatra preduzetnik koji nepokretnosti izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnost.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen