Nasledili ste ili dobili stan, ali i suvlasnika – kako podeliti nekretninu?

Čest je slučaj da srodnici dobiju u nasledstvo nekretninu, ali je po ostavinskoj raspravi ne mogu i fizički podeliti. Iako na papiru, vlasnicima (naslednicima) pripadaju idealni delovi, u praksi oni su ipak vlasnici nad svakim centimetrom te nekretnine.

Ukoliko sami suvlasnici ne mogu da se dogovore oko načina faktičke podele suvlasničke zajednice (ko će dobiti koji faktički deo, a ko će koga isplatiti za njegov udeo) pokrećete sudski postupak za deobu zajedničke imovine.

To je vanparnični postupak, pokreće se predlogom (ne tužbom) i u tom postupku nema tužioca i tuženog već se stranke nazivaju predlagač i protivnik predlagača. Uređen je Zakonom o vanparničnom postupku.

Deoba može da bude fizička ili civilna. Prvo se procenjuje da li je moguće nepokretnost fizički podeliti u smislu da se od nje naprave posebne stambene jedinice ili posebne parcele koje će odgovarati udelima suvlasnika. Ukoliko nije moguća fizička deoba jer priroda stvari koja se deli to onemogućava (nije moguće podeliti kuću na više samostalnih stambenih jedinica) ili suvlasnici ne pristaju na fizičku deobu, onda će sud odrediti civilnu deobu kao način podele suvlasničke zajednice.

Civilna deoba znači deoba prodajom stvari i podelom tako dobijenog novca suvlasnicima, srazmerno njihovim udelima na stvari. Civilna deoba se sprovodi putem sudske javne prodaje (javnog nadmetanja – licitacije) u izvršnom postupku po pravilima Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Početna cena na sudskoj javnoj prodaji je 70% od procenjene vrednosti ali ako prva javna prodaja ne uspe na drugoj je početna cena 40% od procenjene vrednosti.

To je jako nepovoljno, jer se nepokretnost može prodati po mnogo manjoj ceni od tržisne.

Ukoliko su strane saglasne oko prodaje nekretnine, najbolje je da je sami prodaju, bez suda i po tržišnoj ceni, ili da otkupe jedan deo od drugoga. U slučaju ovakve prodaje, potrebno je naglasiti da suvlasnici imaju pravo preče kupovine kao i da svi suvlasnici moraju biti saglasni oko prodaje.

Ko snosi troškove vanparničnog postupka deobe?

Troškovi vanparničnog postupka se drugačije određuju nego što je to u parnici.

U vanparnici nema tužioca i tuženog te po okončanju postupka nema strane koja je izgubila spor pa da bude dužna da nadoknadi troškove postupka i troškove druge strane.

U vanparničnom postupku svaka strana snosi svoje troškove (troškove za punomoćnika – advokata ako ga je angažovala) a sudske takse plaćaju na jednake delove.

Stranka koja je predložila veštačenje (ili ako je sud naložio stranci da snosi troškove veštačenja određenog po službenoj dužnosti) sama plaća naknadu i nagradu veštaku.

Ovakve podele mogu se sprečiti ukoliko su nekretnine dobijene u nasledstvo. U samom postupku ostavinske rasprave moguće je da naslednici naprave dogovor o podeli, kako se ne bi desilo da svakome pripadne po deo celine svakog stana.

Takođe, kod podele imovine stečene u braku, stvari namenjene detetu pripadaju u isključivu svojinu supružniku koji vrši roditeljsko pravo bez uračunavanja u njegov udeo.

Jedna od najčešćih situacija kod nas u katastru je da jedna parcela ima više suvlasnika, a podela u ovakvim slučajevima je moguća i Ugovorom o deobi.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen