Naplata štete od rupa na putu

Udarne rupe na srpskim putevima su noćna mora vozača. A da li je naplata štete zbog istih moguća? Odgovor je jednostavan – DA! Novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju, koji se stupio na snagu 1. januara 2017. godine, doneo je izneme u kaznenoj politici za vozače, ali je pooštrio i kazne za putare.

Bliži nam se jesen, a sa njom i kiše koje uglavnom “maskiraju” rupe na putevima, a onda i zima, koja dodatno pogoršava stanje već postojećeg oštećenja kolovoza. Neke od tih rupa su velikih dimenzija i oštrih ivica, pa nailaskom na njih možete oštetiti, ne samo pneumatike, već i ostale delove trapa vozila, čija popravka i zamena može premašiti i cifru od nekoliko stotina evra.

Ukoliko dođe do oštećenja, prvo pitanje koje vam se nametne jeste, da li ćete štetu platiti iz svog džepa, ili ćete naplatiti od osiguranja, ili od nadležnog preduzeća. Na žalost, većina osiguranja ne pokriva ovakvu vrstu štete. Ali je naplata od JKP koje je nadležno za put na kome se desila nezgoda, moguća.

Po novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, upravljaču puta (onome u čijoj je nadležnosti održavanje puta), kao privrednom subjektu, može biti izrečena kazna od 300.000 do dva i po miliona dinara, a predviđena je i kazna za odgovorno lice u “upravljaču javnog puta” od 20.000 do 200.000 dinara.

Kako sprovesti postupak naplate bez komplikacija?

U trenutku kada vam se desi nezgoda, najpre pozovite saobraćajnu policiju. Njihov službenik sačiniće zvanični zapisnik sa vašom izjavom i izjavom eventualnih svedoka, kao i fotografisati oštećenje na vozilu i na kolovozu. Zapisnik se može preuzeti nakon nekoliko dana, nekada i duže, i podizanje zahteva se naplaćuje.

Ukoliko saobraćajna policija nije u mogućnosti da izađe na teren i izvrši uviđaj, potrebno je da sami fotografišete oštećenje na kolovozu i na automobilu, što više snimaka iz različitih uglova, kao i da obezbedite minimum dva svedoka nezgode.

Nakon toga, potrebno je da odete do vaše osiguravajuće kuće, sa zapisnikom, i tražite procenu štete. Ova usluga se u većini osiguravajućih kuća naplaćuje i podrazumeva kompletan pregled vozila i utvrđivanje i eventualnih oštećenja koja nisu vidljiva.

Sa zapisnikom saobraćajne policije i dokumentom o procenjenoj šteti, kao i svim ostalim dokazima, ukoliko ih imate, obratićete se nadležnom preduzeću za održavanje puteva. Pored navedene dokumentacije (zapisnika policije, procene štete, fotokopije vozačke i saobraćajne dozvole) potrebno je predati i zahtev vlasnika vozila za naknadu štete. U ovom zahtevu, potrebno je navesti činjenično stanje, šta se dogodilo i na koji način, da se navede da li je šteta sanirana i ako jeste da se prilože računi. Priložićete i račune o plaćenim taksama.

Ukoliko, vlasnik vozila nema veze sa celim događajem (npr. nije on vozio, nije platio popravku štete, neće da se bavi tom procedurom i sl) ceo postupak se može preneti na treće lice.

I pored toga što je procedura za naplatu štete od Preduzeća za puteve spora, ponekad i par meseci čekanja, ipak je dostižna i vredi uloženog truda.

Ukoliko se vozač žali JKP nadležnom za održavanje puteva, a njegov odštetni zahtev bude odbijen, postoji mogućnost i da sve završi na sudu putem tužbe.

Pogledajte video prilog Južnih vesti na ovu temu:

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen