Kako naplatiti odštetu ako Vas ugrize pas?

Ugrizao me komšijin pas!

Komšija ne želi ni pocepane pantalone da mi plati…

Kako da naplatim štetu, koliko mogu da dobijem?

Vlasnik psa je odgovoran za štetu koju prouzrokuje njegov pas.

Ko se smatra vlasnikom psa, po Zakonu u Srbiji se vlasnikom psa smatra ono lice na čije ime je pas čipovan (registrovan) to se utvrđuje jednostavnim uređajima koji poseduju veterinari, komunalna policija, a može se naći i u slobodnoj prodaji.

Pas koji nije čipovan smatra se psom bez vlasnika, te za štetu koju prouzrokuje odgovara grad na čijoj teritoriji pas pričini štetu.

Štetu u slučaju da je komšijski pas ,koji je čipovan, prouzrokuje možete naplatiti na sledeći način:

Prvenstveno možete pozvati komunalnu policiju koja će ustanoviti da li je pas čipovan na ime navedenog komšije, te će uzeti njegovu I vašu izjavu, kao izjave svedoka ovog nemilog događaja (koje je veoma poželjno da imate), te će komunalna policija odrediti da se proveri da li je pas agresivan , i ukoliko jeste uspavaće ga i komšiji napisati kaznu za nemarno ponašanje.

Dalje imate pravo na naknadu štete u vidu materijalne i nematerijalne štete:

Materijalna šteta – ona koja je učinjena na stvarima i imovini

Nematerijalna šteta – šteta pričinjena vama kao ličnosti, duševna bol, pretrpljeni strah, fizički bol…

Procedura za ostvarivanje naknade u ovom slučaju je sledeća:

Napisati tužbu  u kojoj se detaljno navodi događaj, šteta koja je nastala i svedoci koji su to videli.

Po prijemu sud će vas pozvati da date izjave, i komšiju čiji vas je pas oštetiio, kao i svedoke, ako ste ih naveli.

Nakon ovoga sud će doneti presudu i obavezati stranu koja izgubi spor da naknad i štetu, kao i sve troškove koje je strana koja je dobila spor imala na ime angažovanja advokata, sudskih taksi i veštačenja.

Još jednom napominjemo da pozivanje komunalne policije može doprineti uklanjanju agresivnog psa, kažnjavanju vlasnika kako ne bi ponovio nemarn o ponašanje, ali to nema veze sa procedurom naknade štete koju ste pretrpeli. Pozivanje komunalne policije i njihovo utvrđivanje da je pas određenog lica vama naneo štetu može poslužiti kao dokaz u sudkom potupku naknade štete. Komunalna policija neće pokrenuti postupak naknade štete za vas, ukoliko želite da naknadite štetu morate se držati gore navedenog upuststva.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen