Isekli vam struju ili poslali izvršitelja – Šta (možete) da učinite?

Isključivanje struje neplatišama Elektroprivreda Srbije (EPS) praktikuje sve češće. Istovremeno svakodnevno pišu naloge za prinudnu naplatu… S druge strane građanin-korisnik često ne zna koja su njegova osnovna prava i kako da spreči oduzmanje imovine. Tu je i strah od upuštanja u sudski proces sa javnim preduzećem EPS, jer “ko je još dobio spor protiv države?”.

U stvarnosti ipak ne mora da bude tako.

Ovde želimo da vam ukažemo na mogućnost zaštite vaših prava.

Kad se račun za struju ne plati, EPS odmah pokreće izvršni postupak i to na osnovu verodostojne isprave, odnosno mesečnog računa za utrošak električne energijje. Vaša prava možete jedino ostvariti kada se protiv vas pokrene postupak. Zato je veoma bitno da ne čekate da prođe zakonski rok za žalbu ili prigovor, odnosno da od poštara preuzmete rešenje o izvršenju, ili opomenu, i u pisanoj formi (pošiljka sa povratnicom) odgovorite na nju. Ukoliko ne preuzmete rešenje, ono će automatski biti priznato kao i da ste ga primili.

Ukoliko postupak nije pokrenut, imate pravo na reklamaciju računa svakog meseca, i to 8 dana od pristizanja računa. Rok za odgovor na reklamaciju po Zakonu o zaštiti potrošača je 15 dana.

Postoje dve faze izvršnog postupka u kojoj se kao dužnik možete naći.

• Prva je da je protiv vas podnet predlog za izvršenje, a rešenje o izvršenju još nije dostavljeno pa imate       zakonski rok u kome možete da podnesete prigovor na rešenje o izvršenju.

• Druga je da je doneto pravosnažno rešenje o izvršenju.

Kada govorimo o struji, moramo imati na umu da po Zakonu o obligacionim odnosima (član 378.) dug za struju zastareva u roku od godinu dana od dana dospeća računa. Međutim, on ne zastareva automatski, već se to može navesti kao razlog u prigovoru na izvršenje ako imate takav slučaj.

Razlog za prigovor, može biti i – neistinit sadržaj isprave (računa) i u tom slučaju morate da podnesete dokaze kojima bi se moglo utvrditi pravo stanje. Ukoliko imate situaciju da su vam računi nerealno povećani u odnosu na isti period prošle godine možete osporiti postojanje ili visinu obaveze, ali morate da nastavite sa redovnim uplatama, kako ne bi bili isključeni. Najbolji način kontrole je da čuvate račune iz prošlogodišnjeg obračunskog perioda i da njih upoređujete sa novim računima.

Šta se dešava kad vam isključe struju?

Zakon o zaštiti potrošača (član 86.) propisuje da trgovac može isključiti potrošača sa distributivne mreže ako ne izmiruje svoje obaveze za pružene usluge neprekidno u roku od dva meseca od dana dospeća prvog neplaćenog računa. A onda se neretko dešava da taj isti EPS traži od dužnika da prvo izmiri svoje dugovanje pa će tek onda ponovo biti priključen na mrežu.

Ovo je flagrantan primer kršenja zakona!

Naime, u istom članu Zakona stoji i da je trgovcu zabranjeno da, u slučaju isključenja potrošača sa distributivne mreže, uslovljava ponovno uključenje, odnosno nastavak pružanja usluge, plaćanjem duga. Dovoljno je da redovno plaćate račun, a EPS za naplatu duga mora da pokrene redovan postupak, nikako da ucenom iznuđuje plaćanje.

Potrošač ima pravo da tuži prodavca za isključenje struje (za ne izvršenje ugovora) i nastavak isporuke električne energije.

Sve ovo, naravno, ide lakše i efikasnije ukoliko ste korisnik Programa pravne zaštite koji nudi Justicija.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen