INFOSTAN – (Ne)zakonita naplata čišćenja zgrade

Ne morate da platite sve usluge Infostana, čak i kad dođe do izvršenja naplate neplaćenih računa. Ako niste lično potpisali ugovor o toj usluzi, niste dužni ni da je platite.

Javna preduzeća koja vrše naplatu komunalnih usluga, uglavnom nude i mogućnost pružanja usluge čišćenja zgrada, a na osnovu ugovora sa skupštinom stanara. Ipak, prilikom prinudne naplate putem sudskih izvršitelja, usluga čišćenja zgrade mora biti odvojena od redovnog računa, a to nije slučaj.

U postupanjima koje Infostan preduzima u slučaju neplaćanja računa, veoma je važno napraviti razliku i klasifikaciju usluga koje mogu i ne mogu biti komunalne, a sve ovo zbog toga što su posledice po korisnike usluga sasvim drugačije.

JKP “Infostan tehnologije” (u daljem tekstu: Infostan) kroz račun naplaćuje razne stavke, pa tako i čišćenje zgrade. To je usluga koju JKP Gradsko stambeno naplaćuje kroz navedeni račun. Kao što je već poznato, ako ne plaćate mesečni račun, Infostan pokreće izvršni postupak. Međutim,  JKP Gradsko stambeno je jedino preduzeće koje u ovom slučaju može pokrenuti izvršni postupak, odvojen od prinudne naplate Infostana, i to na osnovu ugovora sa skupštinom stanara i računom kao izvršnom ispravom.

Navedenim postupanjem Infostan dovodi u zabludu potrošače, te ih stavlja u nepovoljan položaj, i time im prouzrokuje štetu.

Ovu situaciju možemo razmatrati sa dva aspekta

Usluga čišćenja zgrade nije komunalna usluga. Da bi se neka usluga tretirala kao komunalna, ona mora biti navedena kao takva u Zakonu o komunalnim uslugama ili kasnije u odlukama jedinice lokalne samouprave. Kako čišćenje zgrada ni u jednom od navedenih slučajeva nije navedena kao komunalna usluga ne može kao takva biti tretirana i naplaćivana.

Drugo, Infostan traži izvršenje od svakog vlasnika stana pojedinačno a na to nema pravo. Kako se za navedenu uslugu čišćenja zgrade sklapa ugovor sa skupštinom stanara od strane preduzeća JKP Gradsko stambeno – koja je zaseban entitet, Infostan nema prava da potražuje prinudnu naplatu istih. Po Zakonu o obligacionim odnosima ugovor obavezuje samo strane potpisnice, tako da nakon neplaćanja usluga čišćenja od strane bilo kog stanara, ne može  se tražiti izvršenje na imovini pojedinačnog vlasnika stana.

Ovakvim postupanjem ne samo da se narušavaju prava vlasnika stanova, već se i dobit prisvaja nezakonito.

Građani imaju pravo da u ovakvom slučaju pošalju Prigovor na rešenje o izvršenju, te da traže izuzimanje navedenih usluga iz obračuna komunalnih usluga koje dobijaju u  mesečnom računu.

Zato, ne dozvolite da vaša prava ostanu nezaštićena. Jer, ma koliko se činilo da su pojedinačni iznosi na mesečnom nivou mali, vremenom oni postaju značajna suma koje ste se odrekli. Uzgred, prepuštanje ovakvim nezakonitim postupcima daje uvertiru za svakodnevno umanjenje vaših prava, što je ne samo protivno svakom pravnom poretku, već je i opasno sa gledišta mogućnosti njihove eksploatacije koja se iz trenutka u trenutak uvećava.

Kako smo vam predočili, vaša prava i te kako mogu i moraju biti zaštićena, a pošto je i naš portal osnovan upravo sa tom svrhom, ne oklevajte da postavljate pitanja na ovu i druge teme.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen