Da li možete biti oslobođeni plaćanja sudske takse?

Sudske takse su, po mišljenju mnogih, previsoke u odnosu na platežnu moć stanovništva u Srbiji. Naime, ukoliko su vaši prihodi minimalni i spadate u grupu siromašnijih članova društva, a plaćanjem bi ugrozili vašu i egzistenciju vaših članova domaćinstva, pravda i zakon vam ipak nisu nedostupni.

Zakonom o sudskim taksama omogućeno je oslobađanje od plaćanja najugroženijim članovima društva.

Bez obzira da li vi tužite nekoga i tako potražujete dugovanja prema vama, ili neko tuži vas pa ste primorani da pišete i odgovor na tužbu, čak iako niste krivi u obavezi ste da platite sudsku taksu.

Visina sudske takse obračunava se na osnovu vrednosti sudskog spora, a počinje od trenutka predaje tužbe. To praktično znači da vaša potraživanja na početku spora ulaze u obračun

za izračunavanje sudske takse iako sud u vašu korist možda dosudi manju vrednost od one koju ste tražili.

Ukoliko vodite krivični postupak postoje i troškovi za svedoke, veštake, tumače, stručna lica, uviđaje..

Ovakvoj naplati podležu i ostali sudski sporovi kao što su razvod braka, deoba imovine, dokazivanje vlasništa nad epokretnom ili pokretnom imovinom i sl.

Recimo, imate dužnika koji vam duguje 130.000 dinara. Na vrednost spora u iznosu ove sume sud će vam naplatiti taksu na tužbu u iznosu od 12.400 din. Ukoliko niste zadovoljni presudom, pa rešite da pišete žalbu, sud će vam naplatiti i taksu na žalbu.

Ovoj sumi novca svakako morate da dodate i advokatske troškove pisanja žalbe i tužbe, kao i svaki izlazak na ročište, pa ukupna suma koju na kraju morate da platite, neretko bude veća od iznosa koji potražujete.

Prema članu 164. Zakona o sudskim taksama, sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi troškove.

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja takse i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Sud moze osloboditi stranku i samo od plaćanja takse.

Kada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka (član 164. stav 2), prvostepeni sud će priznati stranci i pravo na besplatno zastupanje, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

Prema važećem Zakonu o sudskim taksama, najniža taksa iznosi 1.900 dinara, a najviša 97.500 dinara.

Vrlo je bitno da o ovakvoj meri advokat zastupnik upozna svog klijenta u toku sudskog spora, jer je zahtev za oslobođenje moguće predati isključivo do pravosnažnosti rešenja. Ipak, praksa govori da većina klijenata ne zna za ovakvu odredbu sve do trenutka kad im se ne uruči opomena za plaćanje takse na ime sudskih troškova.

Justicija doo. kao zaštitnik vaših prava vodi računa da o ovome budete informisani na vreme kako bi u zakonskom roku prikupili neophodnu dokumentaciju za zahtev i kako bi ga blagovremeno predali sudu. Vaš interes je naš cilj.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen