Zaštita od samovolje turističkih agencija

Šta da radim ako i mene prevari turistička agencija?

Moja prijateljica je par sati pred put saznala da je aranžman otkazan…

Kako doći do svog novca, da li za to postoji i neko obeštećenje?

Neretko se dešava da turističke agencije od svojih klijenata u ranom periodu godine naplate punu ili deo cene za željeni aranžman, i taj novac potroše na svoje tekuće troškove,a u međuvremenu ne uspeju da prikupe dovoljnu količinu novca kako bi svojim klijentima zaista pružili ono što je i plaćeno u okviru aranžmana. Navedeno često rezultira u značajnom smanjenju kvaliteta samog putovanja, dvodi do situacije da ste stigli na destinaciju,a u hotelu nema mesta za vas ili pak do otkazivanja samog putovanja neposredno pred termin odlaska.

Vi u svakom slučaju za propuste, odnosno neispunjenje obaveza koje je agencija preuzela aranžmanom, možete od agencije tražiti da ispuni ono na šta se obvezala ili u koliko to ne želite možete zaštiti svoja prava na neki od zakonom predviđenih načina.

Da bi se zaštili od gore pomenutog štetnog i nezakonitog ponašanja turističkih agencija imate na raspolaganju sledeće mehanizme:

Prvo i osnovno kada se odlučujete za putovanje preko turističke agencije isključivo kontaktirajte agenciju koja za to ima licencu. To nije nikakav garant da će vaše putovanje biti besprekorno,a ali svakako značajno smanjuje riziki, imajući u vidu da su turističke agencije dobro kontrolisane od strane nadležnog ministarstva.

Ukoliko postoji sumnja u rad agencije koju ste odabrali ili nekorektno postupanje i ponašanje možete se obratiti nadležnoj turističkoj inspekciji. One su podeljne po mestima u kojima se nalazi sedište ili ogranak turitičke agencije, a njihov telefon možete lako naći na sajtu Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija.

Kada je reč o turističkim agencijama, inspekciju treba da pozoveš kada agencija:

Radi bez licence ili nije istakla broj licence u programu putovanja;

Nije obezbedila pratioca ili vodiča za grupu u kojoj putuješ, pa ste šest sati proveli u lutanju i proučavanju mapa tražeći hotel

Nije utvrdila i objavila (nije vam ukazala na sajtu ili u pamfletu ili u agenciji predočila pismenim putem) opšte uslove putovanja i program putovanja;

Nije u svojim prostorijama istakla cene ili ih se ne pridržava, ili ne izdaje račune i potrebne potvrde (poveća cenu aranžmana dan pred put, ne izda vam vaučer);

Nudi aranžmane za koje prethodno nije sklopila ugovor sa pružaocem usluga (na primer, nudi smeštaj u nekom hotelu, a tamo nisu ni čuli za nju);

Otkaže put ili ne obezbedi sve ono što si platio (recimo doručaj i večeru , a vi ste uplatili polupansion), a ne vrati ti pare u zakonskom roku;

Ne obezbedi povratak onako kako je ugovoreno ili te neopravdano na putu zadrži duže;

Svojim propustima teže ošteti tvoje zdravlje – na primer, tako što vas na turi u Sahari smeste u  vozilo bez klime, pa doživite toplotni udar.

Drugi i sa finansijskog aspekta mnogo važniji i pogodniji mehanizam zaštite jeste tužba nadležnom sudu.

U gore navedenom slučaju se za propust kažnjava sama agencija, a tužbom se postiže povraćaj vaših sredstava i naknada eventualne štete koju ste pretrpeli. Imajte u vidu da ukoliko želite da povratite svoj novac i da dobijete nadoknadu za štetu koju ste pretrpeli (upropašćen godišnji odmor, stres na putu…) morate podneti parničnu tužbu, jer inspekcija ima obavezu samo da kazni agenciju koja na postupa po zakonu ,a ne da brine o vašoj šteti i da pokrene spor u vaše ime.

Ukoliko se odlučite da podnesete tužbe imajte na umu da sve našta se turistička agencija obavezala ugovorom koji ste sa njom potpisali, ili ukoliko niste ništa potpisali, sve našta je  inače obavezna u uobičajenom poslovanju da vam obezbedi mora biti ispunjeno, u suprotnom svaka od stavki koje nije ispunjena, u potpunosti ili  uopšte, može biti predmet vaše tužbe. Svakako se treba obratiti advokatu u slučaju da želite da tužbom zaštitite svoja prava, jer njegova stručnost i iskustvo mogu biti presudni da bi se vaš spor rešio na pravi način. 

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen