Zamena kupljene robe moguća do dve godine – rok za rešavanje reklamacije 15 dana

Većina trgovaca u Srbiji zloupotrebljava činjenicu da su potrošači neinformisani o svojim pravima, pa neretko odbijajaju da uvaže reklamaciju na prodati proizvod. Naime, ukoliko vam se desi fizičko oštećenje na kupljenim patikama,  izgubite fiskalni račun, ili robu niste dobili u ugovorenom roku, imate pravo na povraćaj novca u roku od dve godine od datuma kupovine, u slučaju da popravka ili zamena nisu moguće u primerenom roku ili uopšte.

Sadašnji Zakon o zaštiti potrošača, koji se primenjuje od 2014. godine, ima veoma dobro definisane pojedine odrebe.

Ukoliko vam se patike pocepaju nakon mesec dana, imate pravo da tražite povraćaj novca ili zamenu za neki drugi proizvod. Takođe, ako se javi kvar na nekom električnom aparatu, a na proizvodu piše da je garancija godinu dana, imate pravo na reklamaciju kod trgovca u roku od dve godine. Potrošač  može da reklamira proizvod bez ambalaže. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe više nije uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko izgubite fiskalni račun, nije vam umanjeno pravo na reklamaciju. Kao dokaz o kupovini mogu poslužiti i slip, kopija računa, izvod iz banke ili bar-kod. Ukoliko ni ovo nemate, dovoljno je da znate datum kupovine, jer je svaki prodavac obavezan da čuva kontrolnu traku iz fiskalne kase tri godine.

Kupac po Zakonu ima pravo na povraćaj novca u nekoliko slučajeva

Najpre, u roku od 14 dana kada odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija, ukoliko je kupovina bila putem interneta, i pri tome nije dužan da navede razloge. Obavezan je samo da o tome obavesti trgovca pre isteka pomenutog roka, a sam snosi troškove vraćanja robe, ako trgovac nije drugačije naznačio u ponudi.

Zatim je vrlo važno da potrošači znaju da novac mogu da traže ukoliko prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku,  a kupac je pre zaključenja ugovora obavestio prodavca da je isporuka na određeni dan za njega značajna. Ugovor se, u ovom slučaju, raskida po Zakonu i sledi vraćanje novca u roku od tri dana.

Treći slučaj u kome građani imaju pravo da dobiju novac nazad jeste nesaobraznost robe, što se u praksi najčešće dešava. To su situacije kada se dogodi da roba koju je kupac platio, izabrao ili mu je trgovac pokazao nije saobrazna ugovoru ni opisu, kao ni po svojstvima koja ima. Ukoliko se to dogodi u prvih šest meseci od kupovine, potrošač sam može izabrati da li će menjati robu, tražiti umanjenje cene ili vraćanje novca.

Žalite se – besplatno je !

Kako se žaliti:

• Najpre potrošač ulaže reklamaciju trgovcu. Zakonski rok za odgovor je osam dana

• Ukoliko nije zadovoljan odgovorom na reklamaciju kontaktira neko od udruženja za zaštitu potrošača koja daju savet i pokušavaju da pregovorima dođu do pozitivnog rešenja

• Kada postoji osnov za prijavu Tržišnoj inspekciji u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač podnosi prijavu i Tržišnoj inspekciji

• U ostvarivanju svojih prava potrošači se mogu obratiti i nadležnima za arbitražu i medijaciju

• Kao krajnja opcija dolazi i sudski postupak.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen