Za rad u privatnom obezbeđenju najmanje srednja škola i licenca

Za dobijanje licence fizičko lice, pored neophodne dokumentacije mora da poseduje i kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu od akreditovanih centara za sprovođenje stručne obuke. Stručna obuka,  traje oko 60 dana i sadrži oko 100 časova teorije i prakse. Pojedinačna cena obuke iznosi oko 20.000 dinara. Sve ovo umnogome će doprineti da veći broj lica koji je do sada obavljao poslove obezbeđenja, neće moći da ih obavlja od januara naredne godine.

Svi koji rade u privatnom sektoru bezbednosti, od naredne godine moraće da imaju licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja. Pored nove uniforme za radnike obezbeđenja, čiju će boju i sastavne delove propisivati ministar, lica koja vrše obezbeđenje moraju da ispune još neke uslove a jedan od njih je da imaju najmanje srednju stručnu spremu.

Zakon o privatnom obezbeđenju usvojen 2013. godine ali neki članovi Zakona stupaju na snagu  1. januara 2017. godine. Ukoliko rok ne bude pomeren, od januara, sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju poslove privatnog obezbeđenja, oni koji su organizovali unutrašnje obezbeđenje kao samozaštitnu delatnost, kao  i fizička lica koja rade u sektoru bezbednosti, od naredne godine u obavezi su da imaju i validnu licencu za obavljanje ove delatnosti.

Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu, preko mesno nadležne policijske uprave i za nju je pored lekarskog uverenja, uverenja suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak i uverenja o obuci za rukavanje vatrenim oružjem,  potrebno priložiti i overenu kopiju diplome o završenoj školi i stepenu stručne spreme. Naime, po članu 10. Zakona o obezbeđenju, licencu je moguće izdati samo licu koje ima najmanje srednju stručnu spremu.

Dobijanjem licence članovi obezbeđenja, moći će da legitimišu lica na ulazu u objekte, da oduzimaju predmete od njih ukoliko oni ugrožavaju bezbednost ali i da upotrebi sledeća sredstva prinude:

(1) sredstva za vezivanje,

(2) fizičku snagu,

(3) posebno dresirane pse,

(4) vatreno oružje.

Zaključno sa 15. avgustom ove godine, osam firmi i 2.500 ljudi je dobilo licencu, a statistike kažu da u ovom sektoru radi oko 30.000 ljudi. U Privrednoj komori Srbije registrovano je oko 300 firmi koje se bave uslugama privatnog obezbeđenja, a samom zaštitnom delatnošću bavi se oko 60 firmi iz javnog sektora.

Pogledajte snimak gostovanja predsednika Udruženja za privatno obezbeđenje u privrednoj komori  Srbije, Đorđa Vučinića :

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen