UPPR – PROBLEMI SA LIKVIDNOŠĆU I REORGANIZACIJA

UPPR -NOVI ŽIVOT FIRME ILI PROLONGIRANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Ova 2020 godina ce verovatno ostati upamćena kao godina recesije, medjutim da stvari budu gore, ekonomske prognoze za 2021 godinu su jos mracnije – ne zbog virusa, vec zato sto su drzave ‘ispucale’ svoje rezerve (i jos se dodatno zadužile) kako bi pomogle privredu.

Ovo je poziv svima da se dozovu pameti, da prestanu da očekuju pomoc drzave, nego da uzmu stvari u svoje ruke i da se pripreme za sveopstu nelikvidnost koja nas potencijalno očekuje.

Neki će u tome uspeti, neki nazalost neće, ali za one koji su na ‘ivici’ država je ipak pripremila ‘veštacko disanje’ ili UPPR.

UPPR označava unapred pripremljen plan Reorganizacije. Reorganizacija je institut koji  je Zakon o stečaju Republike Srbije predvideo u članovima 155-173 kao alternativu bankrotstvu i rasprodaji imovine radi namirenja poverilaca u stečajnom postupku i put ka revitalizaciji pravnog lica u ekonomskom i organizacionom smislu.

Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Dakle, reorganizacija se sprovodi ukoliko se njome obezbedjuje povoljnije namirenje poverilaca pravnog lica, nego što bi to bilo bankrotstvom – rasprodajom imovine.

Plan reorganizacije se uvek podnosi u pisanoj formi .

Stečajni organi su: Stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština poverilaca, odbor poverilaca.

Predlog- plan za reorganizacije se podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka ili najkasnije u roku od 90 dana od otvaranja stečajnog postupka. Predgog se podnosi stečajnom sudiji zaduženom za vodjenje stečajnog postupka konkretnog pravnog lica.

Plan reorganizacije se podnosi u toku stečajnog postupka, znači kada je nad stečajnim dužnikom već otvoren stečaj, a na prvom poverilačkom ročištu, poverioci nisu izglasali bankrotstvo nad stečajnim dužnikom.

Plan reorganizacije koji se podnosi istovremeno sa predlogom za otvaranje stečajnog postupka se naziva unapred pripremljen plan reorganizacije i njegovi bitan obeležja i način postupanja po planu se posebno uredjuju Zakonom o stečaju.

Ko moze da podnese zahtev za Reorganizaciju?

Podnisilac UPPR-a može biti usključivo stečajni dužnik.

Plan reorganizacije mogu podneti stečajni dužnik, stečajni upravnik, razliciti poverioci koji imaju najmanje 30% obezbeđenih potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja prema stečajnom dužniku, i stečajni poverioci koji imaju najmanje 30% neobezbeđenih potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja prema stečajnom dužniku, kao i lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika.

Nadalje ćemo se baviti, razmatranjem postupka u slučaju kada se podnosi unapred pripremljeni plan reorganizacije.

PODNOŠENJE I USVAJANJE

UPPR podnosi stečajni dužnik istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka, uz navedeni plan i predlog mora obavezno dostaviti dokaze da postoje uslovi za pokretanje stečajnog postupka,a koji su predvidjeni članom 11 Zakona o stečaju. U ovom slučaju je važno u predlogu naglasiti da se  predlaže pokretanje stečaja sa unarped pripremljenim planom reorganizacije.

Ukoliko  je neki od poverilaca podneo predlog za pokretanje stečaja pre izvršnog dužnika, prvo će se odlučivati o zahtevu poverioca.

Stečajni sudija će po službenoj dužnosti ili po primedbi zainteresovanog lica odbaciti predlog za pokretanje stečajnog postupka i predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, ako:

1) plan nije u skladu sa zakonom;

2) planom nisu obuhvaćeni poverioci koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;

3) je plan nepotpun ili neuredan, a naročito ako nisu poštovane odredbe ovog zakona o ovlašćenim podnosiocima, sadržini i roku za podnošenje plana reorganizacije, a nedostaci se ne mogu otkloniti ili nisu otklonjeni u roku koji je odredio stečajni sudija.

U slučaju da unapred pripremljen plan reorganizacije sadrži otklonjive nedostatke ili tehničke greške, stečajni sudija može zaključkom naložiti stečajnom dužniku da u roku od osam dana izvrši potrebne ispravke.

Nadalje se usvajanje ili odbijanje predlog za pokretanje stečaja uz UPPR sastoji iz:

– Prethodnog postupka za utvrdjivanje ispunjenosti uslova

– Ročišta za odlučivanje od predlogu

PRETHODNI POSTUPAK?

Stečajni sudija u roku od tri dana od dana podnošenja urednog predloga iz člana 158. ovog zakona, donosi rešenje o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa UPPR kojim zakazuje ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu na koje poziva sve poverioce.

Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu održava se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja rešenja.

Rešenje, zajedno sa tekstom unapred pripremljenog plana reorganizacije, dostavlja se ovlašćenoj organizaciji i organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, radi objavljivanja, odnosno evidentiranja.

Oglas o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, izrađuje stečajni sudija odmah po donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana.

Primedbe na plan i njegove izmene

Primedbe  zainteresovanih lica dostavljene sudu po isteku roka 15 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije” neće biti uzete u razmatranje od strane suda. Primedbe i odgovor na primedbe predlagač plana ima uputiti sudu u roku od 15 dana od dana isteka roka za primedbe zainteresovanih lica, u suprotnom neće biti razmatrani od strane suda.Predlagač može u navedenom roku samo jednom izvršiti izmenu plana reorganizacije (u obliku prečišćenog teksta), sa jasnom naznakom da je u pitanju izmenjeni plan.

U slučaju da predlagač sudu dostavi izmenjeni plan postupak će se nastaviti po tako izmenjenom planu, pri čemu:

1) predlagač nije u obavezi da uz izmenjeni plan sudu dostavlja izjave većinskih poverilaca a koje je dostavio uz originalnu verziju plana.

2) sud je dužan da sastavi i objavi oglas o održavanju ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu.

ROČIŠTE ZA ODLUČIVANJE I USVAJANJU UPPR

Za potrebe glasanja o UPPR smatra se da su sve obaveze stečajnog dužnika nastale pre podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije dospele na dan održavanja ročišta o glasanju za plan. Stečajni sudija na zahtev zainteresovanog lica može izvršiti procenu visine potraživanja za potrebe glasanja, ako to lice dostavi dokaze da visina potraživanja navedena u unapred pripremljenom planu reorganizacije nije tačna.

Ako se unapred pripremljeni plan reorganizacije na ročištu usvoji, stečajni sudija će rešenjem istovremeno otvoriti stečajni postupak, potvrditi usvajanje UPPR i obustaviti stečajni postupak. Ako se na ročištu ne usvoji UPPR, stečajni sudija rešenjem odbija predlog za pokretanje stečajnog postupka Troškove sačinjavanja i podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i troškove prethodnog postupka stečaja snosi predlagač plana reorganizacije.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen