Tužbom do očinstva – Rodilo se, valja ga i na sudu dobiti

Da bi utvrdili ili osporili očinstvo, morate na sud. Ne možete se o tome “dogovoriti” van suda, čak i ako ništa nije sporno.

Brakorazvodni postupak u našem pravosuđu često traje izuzetno dugo. Period od “par godina na sudu”, ne sprečava život da ide svojim tokom, pa se neretko dešava da “bivši” bračni partneri započnu nove vanbračne odnose, kao i da dobiju potomstvo, a da se prethodna bračna zajednica još uvek nije formalno prekinula. Tako da, biti otac u Srbiji u situaciji kada pravnim putem treba dokazati istinu o biološkom roditeljstvu, odnosno uskladiti faktičko i realno stanje stvari, nije ni malo lako.

Naime, Porodični zakon (član 45. stav 1) izjednačava muža sa ocem deteta čak iako muž nije biološki otac i kaže:

“Ocem deteta koje je rođeno u braku smatra se muž majke deteta.“

Ova formulacija je u praksi, naravno oboriva, što drugim rečima znači da, ukoliko se pretpostavka o očinstvu ne poklapa sa istinom o začeću deteta, ona se može oboriti dokazivanjem njene neistinitosti. Po članu 56. osporavati se može samo očinstvo muškarca upisanog u matičnu knjigu rođenih.

Postoji više aspekata iz kojih se može sagledati pravno rešenje ovakve situacije, jer pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Mi ćemo obraditi jedan primer iz prakse:

Majka je započela novu “vanbračnu” vezu pre sudskog okončanja braka, pa biološki otac želi da “prizna” dete, odnosno da mu se omogući pravo upisa u matičnu knjigu kao oca deteta.

U jednoj takvoj situaciji, biološki otac deteta mora podneti tužbu koja će obuhvatiti sve nužne i jedinstvene suparničare. To znači da se tužba podnosi protiv sadašnjeg supruga majke, same majke deteta i deteta. Ukoliko to nije slučaj, sud će poučiti tužioca da tuži i ono lice koje tužbom nije obuhvaćeno, ili da to lice pozove da se pridruži tužbi. Ukoliko tužioc, odnosno biološki otac to ne uradi u propisanom roku, sud će smatrati da je tužbeni zahtev povučen.

Ova tužba, pored osporavanja očinstva u istom tužbenom zahtevu mora da sadrži i zahtev za utvrđivanje očinstva. Utvrđivanje očinstva u ovakvoj situaciji nije moguće samo davanjem izjave o priznanju deteta iako su sva lica u tužbi saglasna oko toga šta je istina, već istinu sud  utvrđuje isključivo veštačenjem DNK analizom.

U ovoj vrsti spora, o materinstvu i očinstvu, ne može se doneti presuda na osnovu priznanja ili odricanja, kao ni vansudsko poravnanje.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen