Poznanik neće da mi vrati pozajmicu!

U početku je dobra namera, želja da se pomogne, da se pritekne čoveku u muci – da mu se pozajmi novac…  U tim trenucima većina ne razmišlja o mogućim posledicama i teškoćama do kojih kasnije može doći, pa se često novac daje na zajam uz usmeni dogovor…

Kad se dogovor ne ispunjava, kad dužnik ne vraća novac i čak tvrdi da je dogovor bio drugačiji – nekada je i tužbom nemoguće doći do “pravde”.

Tada se najčešće pojavi ovakvo pitanje:

“Imamo usmeni dogovor o pozajmici, imam i svedoka… ali poznanik tvrdi da je dogovor bio drugačiji…

Da li sudskim putem mogu da dođem do svog novca?”

Najčešći odgovor na ovo pitanje je: Pa, kako si mogao da daješ novac na reč? Morao si da napraviš ugovor…

To je pogrešan odgovor u ovom trenutku. Evo pravog odgovora:

Procedura za ostarivanje vašeg prava

Napišete tužbu (da bi vam izgledi za dobijanje procesa bili veći, zbog stručnosti i iskustva, preporučujemo angažovanje advokata).

U njoj je veoma važno navesti kako se događaj odigrao i koji su dokazi za vaše tvrdnje (obavezno imajte na umu da na sudu u sporu oko imovine ili vrednosti,  teret dokazivanja vaših tvrdnji je na vama, a druga strana mora da dokaže svoje kontra tvrdnje). Nakon par pojavljivanja pred sudom (ročišta), i po davanju izjava vas, suprotne (tužene) strane i svedoka, sudija donosi presudu.

Ukoliko dobijete spor ne samo da će suprotna strana biti dužna da vam vrati pozajmicu sa kamatom, već će i biti dužna da vam nadoknadi troškove koje ste imali u pogledu naknade za advokata, sudske takse, a što će sve sud obavezati stranu koja izgubi u samoj presudi.

Dakle, najvažnija činjenica kod usmenog dogovora  je mogućnost i sposobnost da dokažete da je bio baš onakav kao što tvrdite.

Po Zakonu o obligacionim odnosima (član. 400) zaračunavanje “kamate na kamatu”  ukoliko kasnite sa isplatom nije dozvoljeno, ali se može unapred ugovoriti da će se stopa kamate povećati ako dužnik ne isplati dospele kamate na vreme.

Da uprostimo:

Kada dajete novac na zajam veoma je važno da sklopite pismeni ugovor o zajmu ili da bar uzmete priznanicu o dugu od svog dužnika.

Ukoliko ste kao u gore navedenom slučaju imali isključivo usmeni dogovor bez ikakvih drugih pismenih tragova, najbolje je imati jednog ili dva svedoka, pri čemu bi trebalo da imaju kredibilitet u tome što govore. To žnači da se sve činjenice i okolnosti vašeg zajma i postupaka uklapaju sa njihovim izjavama. Idealna situacija bi bila da su bili  prisutni u trenutku dogovora i primopredaje novca. Savet vam je da imate na umu činjenicu da šta god radili postoji neko ko je to mogao da vidi i da čuje, te o tome posvedoči.

Inače, po Zakonu o obligacionim odnosima zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi. Međutim, kod usmenih dogovora bitne su sledeće okolnosti:

– Kada je pozajmica zasnovana na usmenom dogovoru (ugovoru), iako bi mogli tužiti čak i da nemate svedoka, ali u tom slučaju je vaša reč protiv njegove, te bi vaš realan dug bilo jako teško dokazati. Postojanje svedoka je svakako olakšavajuća činjenica koja omogućava dokazivanje vašeg duga.

– Tvrdnje vašeg poznanika vrede onoliko koliko se temelje na nečemu što je dokazivo (Npr. i on ima svedoka, ima neko pismo vezano za pozajmicu koje ste vas dvojice/dvoje potpisali, prepisi email-om ili porukama u kojima se vi odričete dela para i sl.)

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen