Povraćaj novca od turističkog aranžmana u slučaju vanrednog stanja

Ovih dana svedoci smo dramatičnih političkih dešavanja u Turskoj pa nas sve više brine da li ili ne da otkažemo letovanje koje smo uplatili. Pre dva dana je i zvanično proglašeno vanredno stanje u Turskoj pa agencije po Zakonu o turizmu, moraju da vrate novac od aranžmana svim putnicima koji otkažu putovanje.

Svaki kupac turističkih aranžmana, sklapa sa agencijom ugovor o putovanju. Njega sačinjavaju tri dokumenta: opšti uslovi putovanja, program putovanja i potvrda o putovanju. Kada je ugovor o putovanju sklopljen, od dogovorenog aranžmana mogu da odustanu i agencija i putnik, a troškovi se znatno razlikuju u zavisnosti od razloga odustanka, kao i vremenskog roka u kome se odustalo od putovanja.

Većina agencija prilikom sklapanja ugovora nudi putno osiguranje, koje je obavezno za ulazak u neke zemlje, ali je to stvar lične odluke. Svako ko je potpisao putno osiguranje, ukoliko odustane od putovanja, obratiće se isključivo osiguravajućoj kući i biće mu nadoknađeni svi troškovi na koje se osigurao. U ovakvom slučaju agencija ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko niste potpisali polisu osiguranja, a želite da odustanete od ugovora, prema članu 57. Zakona o turizmu u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, organizator putovanja, odnosno agencija,  je dužan da putniku vrati uplaćena sredstva za putovanje koje je otkazao, u visini određenoj opštim uslovima putovanja.

Opšti uslovi putovanja definišu uzajamna prava i obaveze putnika i agencije u brojnim potencijalno problematičnim situacijama. U slučaju proglašenja vanrednog stanja, kao i u ostalim slučajevima koji su opravdani razlozi za raskid ugovora o putovanju (smrtni slučaj u porodici, iznenadna bolest i odlazak na bolničko lečenje, poziv za vojsku i sl.), agencija je dužna da vrati ukupni iznos umanjen samo za administrativne troškove, koji ne smeju da iznose više od pet odsto cene aranžmana. Novac se vraća na isti način kao što je putnik platio.

U bilo kojem drugom slučaju, putnik ima pravo na odustanak od putovanja i otkazivanje aranžmana, ali novac koji je agencija dužna da vrati, zavisi isključivo od opštih uslova putovanja, kao i od toga da li je odustanak nastupio u blagovremenom roku. 

Rok za vraćanje novca  ne može biti duži od 15 dana od dana otkaza putovanja.

Novčanom kaznom od 120.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako u slučaju otkaza putovanja putnicima u zakonskom roku ne izvrši povraćaj uplaćenih sredstava (član 45. stav 1. tačka 6 Zakona o turizmu).

Zakon predviđa da se u slučaju da turistička agencija probije rok za plaćanje, oštećeni može obratiti turističkoj inspekciji, a nezavisno od toga može se pokrenuti sudski spor. Ukoliko je ugovor sklopljen sa agencijom članicom YUTA, u slučaju spora isključivo je nadležan arbitražni sud tog udruženja, a ne redovni sud.

Tokom turističke sezone od pet do sedam odsto putnika otkaže turistički aranžman iz različitih razloga, ali novac koji je agencija dužna da vrati, zavisi isključivo od opštih uslova putovanja, kao i od toga da li je odustanak nastupio u blagovremenom roku. 

Svakodnevno smo svedoci lokalnih terorističkih napada širom planete, eksplozija, zaraza, epidemija, elementarnih nepogoda, a da zbog ovih situacija nije proglašeno vanredno stanje u zemlji. To nas sve navodi na razmišljanje šta raditi u slučaju da imate uplaćen turistički aranžman, i želite da isti otkažete. Kako do povraćaja novca od agencije u onom iznosu koliko je ceo aranžman i koštao?

Svaki kupac turističkih aranžmana, sklapa sa agencijom ugovor o putovanju.

Njega sačinjavaju tri dokumenta:

opšti uslovi putovanja,

program putovanja i

potvrda o putovanju.

Kupovinom aranžmana putnik i agencija se obavezuju da će poštovati  opšte uslove putovanja koji definišu uzajamna prava i obaveze u brojnim problematičnim situacijama. Ovi uslovi se razlikuju od agencije do agencije i potrebno je dobro ih proučiti prilikom izbora turističke agencije i letovanja.

Kada je ugovor o putovanju sklopljen, od dogovorenog aranžmana mogu da odustanu i agencija i putnik, a troškovi se znatno razlikuju u zavisnosti od razloga odustanka, kao i vremenskog roka u kome se odustalo od putovanja.

U slučaju proglašenja vanrednog stanja, kao i u ostalim slučajevima koji su opravdani razlozi za raskid ugovora o putovanju (smrtni slučaj u porodici, iznenadna bolest i odlazak na bolničko lečenje, poziv za vojsku i sl.), agencija je dužna da vrati ukupni iznos umanjen samo za administrativne troškove, koji ne smeju da iznose više od pet odsto cene aranžmana. Novac se vraća na isti način kao što je putnik platio.

Većina agencija prilikom sklapanja ugovora nudi i putno osiguranje, koje je obavezno za ulazak u neke zemlje, ali je to stvar lične odluke. Svako ko je potpisao putno osiguranje, ukoliko odustane od putovanja, obratiće se isključivo osiguravajućoj kući i biće mu nadoknađeni svi troškovi na koje se osigurao. U ovakvom slučaju agencija ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko niste potpisali polisu osiguranja, a želite da odustanete od ugovora, prema članu 57. Zakona o turizmu u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, organizator putovanja, odnosno agencija,  je dužna da putniku vrati uplaćena sredstva za putovanje koje je otkazao, u visini određenoj opštim uslovima putovanja.

Rok za vraćanje novca  ne može biti duži od 15 dana od dana otkaza putovanja.

Zakon predviđa da se u slučaju da turistička agencija probije rok za plaćanje, oštećeni može obratiti turističkoj inspekciji, a nezavisno od toga može se pokrenuti sudski spor. Ukoliko je ugovor sklopljen sa agencijom članicom YUTA, u slučaju spora isključivo je nadležan arbitražni sud tog udruženja, a ne redovni sud.

YUTA koja u ovakvim slučajevima omogućava besplatan postupak arbitraže i najkasnije za mesec dana oni donose presudu koja je izvršna i obavezujuća za agenciju.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen