Politika privatnosti

PRAVILNIK O PRIVATNOSTI I BEZBEDNOSTI PODATAKA - POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Justicija primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Justicija će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Korisnik je izričito sagalasan da se njegovi podaci prikupe, te da se čuvaju i upotrebljavaju, te da ih u tu svrhu i ostavlja.

Justicija će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Justicije.

Ukoliko Justicija odluči da promeni ovu politiku, Justicija će postaviti izmene na svojoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Justicija obradjuje, kako ih Justicija koristi i pod kojim okolnostima ih Justicija otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Justicija odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Justicija će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.justicija.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Justicija će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Justicija je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Justicija je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Justicija nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Justicija će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Justicija prikuplja lične podatke ona to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Justiciju.

Nadzor/Primena

Justicija ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Justicijaa. Justicijijin  Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Justicija možete kontaktirati na e-meil adresi: office@justicija.rs.

Po pitanju ličnih podataka Justicija saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.