Novi zakon o oglašavanju

Zakon predviđa da će alkoholna pića sa manje od 20 odsto alkohola ubuduće moći da se oglašavaju u elektronskim medijima od 18 do šest sati ujutru, a sa većim procentom alkohola od 23 do šestu ujutru. Oglašavanje pića koje sadrži do 20 odsto alkohola biće dozvoljeno i na javnom prostoru, na mestu koje je udaljeno najmanje 100 metara vazdušnom linijom od najbliže tačke kompleksa predškolske, školske, zdravstvene ili ustanove namenjene maloletnicima, na prevoznim sredstvima, osim sredstava javnog prevoza.

Usvojeni zakon postavlja minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu, a njime se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba ili usluga ili da to zahevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njhovo korišćenje.

Propisano je i da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu da se prekidaju najduže devet minuta po satu, s tim da ukupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Propisano je i da je oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je javna površina za postavljanje plakata aktom jedinice lokalne samouprave određena za te namene ili ako je za postavljanje plakata na javnoj površini potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave, po pribavljanju te dozvole.

Za one koji krše odbredbe zakona predviđena je kazna od 300.000 do dva miliona dinara.

Ovde možete da vidite novi Zakon o oglašavanju

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen