Letovanje ili košmar – kako do obeštećenja ako vas turistička agencija prevari?

Odete na letovanje i tek onda shvatite da nije sve onako kako vam je predstavljeno u agenciji. Plaža nije “na par metara od apartmana”, u apartmanu klima ne radi, ne čisti se svakodnevno iako je to navedeno u katalogu, niste mogli da uđete u apartman do uveče ili ste morali da ga napustite pre dogovorenog roka…

Pored nervoze i stresa koji vam slede, dobro je znati i da imate pravo na obeštećenje.

Ukoliko vam je turistička agencija prodala aranžman koji nije kao onaj iz kataloga i razlikuje se od ugovora o putovanju, prva stvar koju morate da uradite na licu mesta jeste da uložite reklamaciju predstavniku agencije i od njega zahtevajte da ispravi propuste i greške. Predstavnik agencije je dužan da vam prilikom reklamacije izda  potvrdu o nedostacima.

Ako on nije dostupan, a pružaoc usluge vam ipak ne izlazi u susret, pozovite agenciju telefonom i uložite usmenu žalbu. Potrebno je i da na licu mesta obezbedite dokaze – fotografije, video zapise, pismene izjave drugih putnika i dr.

Ovo je jako bitno ukoliko želite da vam agencija umanji troškove aranžmana kad se vratite. Ako ste bili u mogućnosti da obavestite agenciju o propustima, a niste, agencija nije dužna da vam umanji cenu.

Ukoliko reklamacija ne postigne cilj, i letovanje vam se pretvori u pravi košmar, kad se vratite sa letovanja uložite pismenim (ili elektronskim) putem prigovor agenciji i kao i zahtev za obeštećenjem. Uz njega priložite i sve dokaze koje posedujete, kao i račune o plaćenim troškovima.

Podnošenje prigovora ili inspekcija

Prigovor se upućuju agenciji koja je organizovala putovanje u roku od 30 dana od dana povratka sa letovanja, bez obzira da li je propuste učinila direktno agencija ili neposredno neko od partnera: prevoznik, pružaoc usluge i sl. Agencija je dužna da pismenim putem odgovori na prigovor u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. 

Ukoliko agencija prekorači rok za odgovor ili odbije prigovor, naredni korak ka ostvarivanju vaših prava je prijava turističkoj inspekciji. U njihovoj je nadležnosti da ispitaju poslovanje agencije ili da nastupe kao posrednik u rešavanju spora. Kazne za neispunjenje ugovornih usluga kreću se od 30.000 do 150.000 dinara za preduzetnika, odnosno od 100.000 do 450.000 za pravno lice.

Putnik se može žaliti i YUTA asocijaciji i tražiti arbitražu od njih kako bi vansudskim postupkom rešio spor sa agencijom. Nije loše proveriti pre izbora agencije i da li je ona korisnik Yuta garancije putovanja, sistema zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu.

Ne zaboravite da ukoliko ne uspete da rešite problem i naplatite obeštećenje od same agencije, vansudskim poravnanjem, uvek možete podneti tužbu sudu. Pozitivnim ishodom tužbe ne dobija se samo obeštećenje već i nadoknada štete koju ste pretrpeli, a agencija koja je izgubila spor dužna je da plati i sve sudske troškove.

Iako neke agencije u opštim uslovima putovanja predviđaju okolnosti u kojima se putnik odriče prava na prigovor i naknadu štete, ili u okviru specijalnih ponuda („first minute“, „last minute“…) obaveštavaju putnike da nemaju prava žalbe, sud će ovakav stav ugovora odbaciti jer nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Pogledajte video prilog:

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen