Gašenje firme – postupak likvidacije

Ugasiti firmu u Srbiji je komplikovaniji posao od postupka osnivanja. Prema važećim zakonima, postupak gašenja biznisa je moguć samo kroz redovni stečaj ili dobrovoljnu likvidaciju. Sama procedura traje od pet meseci do dve godine u zavisnosti od toga koliki su vam dugovi. Mi ćemo vas u tekstu provesti kroz ceo postupak likvidacije.

U skladu sa članom 468. Zakona o privrednim društvima, privredno društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, uz potpuno izmirenje svih dugova i to po osnovu:

• sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije

• sprovedenog postupka stečaja

• statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

Sam postupak likvidacije ima svoje minimalno trajanje, i može se podeliti u dve faze:

– otvaranje postupka likvidacije i

– zatvaranje postupka likvidacije i brisanje firme iz Registra.

Otvaranje postupka likvidacije

Likvidacija društva se može sprovesti onda kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Sam postupak likvidacije iznosi 120 dana.

Dobrovoljna likvidacija pokreće se odlukom skupštine članova društva:

– jednoglasnom odlukom ortaka,

– odlukom skupštine članova društva ili

– odlukom skupštine akcionara.

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, u skladu sa zakonom o registraciji. (član 526. Zakona o privrednim društvima).

Oglas o pokretanju postupka likvidacije neophodno je da bude javno objavljen u trajanju od 90 dana, na sajtu Agencije za privredne registre. Dodatnih 30 dana ostavljeno je za javljanje poverioca na isti.

Zatim se imenuje likvidacioni upravnik. Imenovanjem likvidacionog upravnika svim zastupnicima društva prestaju prava zastupanja društva. Ako društvo ne imenuje likvidacionog upravnika na način predviđen stavom 1. ovog člana, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici. (član 529.)

Likvidacioni upravnik je pored objavljivanja javnog obaveštenja pokretanju postupka likvidacije, dužan da poznatim poveriocima koji po zakonu prijavljuju potraživanje uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva.

U roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, firma ima pravo da ospori potraživanje poverioca i da ga u istom roku o tome obavesti uz obrazloženje.

Pre isplate poveriocima, likvidacioni upravnik mora da napravi i registruje:

• Početni likvidacioni bilans – u roku od 30 dana od dana početka likvidacije

• Početni likvidacioni izveštaj – najranije 90 dana a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije.

• Godišnje likvidacione izveštaje o svojim radnjama

Knjigovodstveni deo podrazumeva  izradu vanrednog finansijskog izveštaja na početku i na kraju likvidacionig postupka, a ukoliko izveštaj podnosite na početku  tekuće godine, morate uraditi još jedan  redovni finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31. 12. kao i dva vanredna.

Tokom trajanja likvidacije obavezni ste da vodite poslovne knjige i plaćate poreske obaveze isto kao i tokom redovnog poslovanja.

U toku postupka likvidacije, društvo odlukom ortaka ili na skupštini, može doneti i odluku o obustavi likvidacije i postupak može biti prekinut. Obavezna je registracija obustave likvidacije.

Zatvaranje likvidacije i brisanje firme iz Registra APR-a

Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije. Po okončanju likvidacije društvo se briše iz registra privrednih subjekata a imovina društva koja ostane nakon izmirenja svih obaveza poveriocima (likvidacioni ostatak), raspodeljuje se članovima društva.

Potraživanja prema likvidacionom upravniku i članovima društva u likvidaciji, zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja iz privrednog društva iz registra.

Zbog odluke Ustavnog suda iz 2012. godine, po kojoj su sve odredbe zakona koje regulišu pokretanje stečaja zbog blokade računa – neustavne, firme više ne moraju da strahuju da će se protiv njih pokrenuti  automatski stečaj, ukoliko su im računi u blokadi duže od godinu dana.

Takođe, Zakon o privrednim društvima predviđa mogućnost prinudne lividacije, ali se ona još ne primenjuje. Ona bi na primer, omogućavala da kada se direktor odjavi a nema zaposlenih, posle tri meseca registrator Agencije za privredne registre automatski pokrene postupak likvidacije.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen