Da li je moguće izmeniti tužbeni zahtev ako je spor u toku?

Poštovani,

Nakon dobijenog otkaza podnela sam tužbu sudu i tražila privremenu meru za vraćanje u radni odnos.

Moje pitanje je da li mogu da izmenim tužbeni zahtev tako da mi se po Kolektivnom ugovoru firme isplati novčana naknada ako se utvrdi da je otkaz nezakonit, a da ne budem vraćena na posao.

Da li se zahtev predaje na zakazanom ročištu?

Ako mogu šta je potrebno da podnesem sudu, odnosno,  kako se pravno to zove?


Poštovana,

Moguće je izmeniti tužbeni zahtev a sam postupak se zove Objektivno preinačenje tužbe.

Tužilac može sve do zaključenja glavne rasprave preinačiti tužbu.

Ako je tužba dostavljena na odgovor tuženom, za preinačenje se zahteva i pristanak tuženog. U slučaju da se tuženi protivi, sud ima mogućnost da sam odluči o tome i dozvoli preinačenje ukoliko bi to bilo celishodno za konačno rešenje odnosa među strankama i ako oceni da postupak po preinačenoj tužbi neće znatno produžiti trajanje parnice.

Ukoliko se tuženi upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preinačenoj tužbi, a nije se pre toga protivio preinačenju, smatra se da postoji pristanak tuženog na preinačenje tužbe.

Kad sud dozvoli preinačenje tužbe, dužan je da ostavi tuženom vreme potrebno da se može pripremiti za raspravljanje po preinačenoj tužbi, ako za to nije imao dovoljno vremena.

Ako je tužba preinačena na ročištu na kome tuženi nije prisutan, sud će odložiti ročište i tuženom dostaviti prepis zapisnika sa tog ročišta.

Protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba.

U Vašem slučaju, mislimo da će Vam sud dopustiti preinačenje tužbe. To morate učiniti podneskom, odnosno u pisanoj formi. U podnesku morate objasniti da preinačavate tužbu i istaći novi tužbeni zahtev u kome u slučaju poništenja rešenja o otkazu ugovora o radu,  umesto da se vratite na rad,  tražite isplatu zarada.

Po Zakonu o radu (čl.191) naknada štete se može dobiti u iznosu od najviše 18 zarada, u zavisnosti od vremena provedenog na radu, godina života i broja izdržavanih članova porodice.

Preinačena tužba zamenjuje prvobitnu i smatra se da je podignuta kada je podignuta prvobitna tužba.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen